ព្រះពិធីបូជាសព អ្នកម្នាងអ៊ុក ផល្លា រណឫទ្ធិ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
សម្តេចព្រះមហិស្សរា នរោត្តម ចក្រ័ពង្ស់ ព្រះរាជតំណាងព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជា សមាជិកឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រ ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះភ្លើងថ្វាយដល់សពអ្នកម្នាង អ៊ុក ផល្លា រណឫទ្ធិ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។