ព្រះពិធីបុណ្យសពអ្នកម្នាង អ៊ុក ផល្លា រណឫទ្ធិ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
អ្នកម្នាង អ៊ុក ផល្លា រពឫទ្ធិ បានទទួលមរណភាព កាលពីវេលាម៉ោង១១ និង៣០នាទី ព្រឹក នាថ្ងៃទី១៦ ខែមថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ដោយសាររបួសរងរបួសធ្ងន់ ចំណែកឯ សច្តេចក្រុម ព្រះ ព្រះប្រធាន ក៏ទទួលរងរបួសធ្ងន់ដែរហេតុការណ៍នេះ ពិធីបុណ្យបានប្រព្រឹទ្ធធ្វើឡើង ក្នុងវត្តបុទមវត្តី រាជធានីភ្នំពេញ។