គណៈប្រតិភូចិន ចូលក្រាបបង្គំគាល់ សម្តេចក្រុមព្រះ ព្រះប្រធាន គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច

ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥
គណៈប្រតិភូចិន ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម SONG TAO រដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃសារធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ចូលក្រាបបង្គំគាល់ សម្តេចក្រុមព្រះ ព្រះប្រធានគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង នៅសណ្ឋាគារសូផ្វីតែល នាសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ រាធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦។ កិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតជាសំខាន់ ទៅលើការរិតចំណង មិត្តភាពរវាងគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច និងបក្សកុម្មុយនិសចិន ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរ។