សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង យាងចែកព្រះអំណោយដល់សិស្សានុសិស្ស
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកមរា ឆ្នាំ២០១៥ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង យាងជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមនិសិត្យបញ្ញាវ័ន្ត មកពីសកលវិទ្យាល័យជាង១០ នៅទូទាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលជាយុវជនស្នូររបស់គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ដើម្បីបង្ហាញពីការយកព្រះទ័យទុកដាក់ ដល់យុវជន-យុវនារី ដែលជាបង្គោលដ៏រឹងមាំនៃ របបរាជានិយម។