សម្តេចក្រុមព្រះ នរោ​​​ត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច យាងសំណេះសំណាល ជាមួយសមាជិក សមាជិការ រាជធានីភ្នំពេញ

ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
នៅព្រឹកថ្ងែទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោ​​​ត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច យាងសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិការ រាជធានីភ្នំពេញ ពិធីបានប្រពឹត្តទៅនាភោជនីដ្ឋានទន្លេបា សាក់២ រាជធានីភ្នំពេញ។ នាឪកាសនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិការដែរជារចនាសម័្ពន្ធឃុំ- សង្កាត់ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញ ប្រមាណជាជាង២០០នាក់។